Latvijas Universitātes vīru koris “Dziedonis”

Dibināts pagājušā gadsimta sākumā LU vīru koris “Dziedonis” ir vadošais Latvijas vīru koru mūzikas tradīciju pārstāvis.
LU vīru kora “Dziedonis” repertuārs var sastāvēt no monumentālas mūzikas līdz intīmai, no sakrālas mūzikas līdz operai, no senākās mūzikas līdz 21. Gadsimta darbiem. Bieži vien ar negaidītām kombinācijām katrs projekts sniedzas uz izcilību.

Aktuālās koncertprogrammas