Latvijas Universitātes vīru koris DZIEDONIS Mākslinieciskais vadītājs Uldis Kokars, diriģents Einārs Verro, kormeistars Oskars Jeske, vokālais pedagogs Viesturs Jansons. Mirdzi kā zvaigzne, Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons Litānija pērkonam, Veljo Tormiss (Veljo Tormis), Ains Kāleps (Ain Kaalep).