Kopš Krišjāņa Valdemāra slavenā aicinājuma “brauciet, latvji, jūriņā – krājiet zeltu pūriņā” apritējis vairāk kā pusotrs gadsimts, tomēr latviešu jūrā braukšanas tradīcija ir saglabājusies un sniedz arvien jaunus apvāršņus.

Jūrniecības vai jūrā braukšanas tradīcijas iezīmējuši līvi, kuršu ciltis senāk, rīdzinieki un vidzemnieki vēlāk. Un allaž smago darbu veicot dziedādami un jokodamies. Tāda ir latviešu jūrnieka daba!

Latviešu tautas tradīcijā ir arodu un dažādu māku atspoguļošana kultūras vēstures materiālos un mākslas žanros – literatūrā, teātrī, mūzikā, kino, dzejā.

Iedvesmas avoti, kas noteica Latvijas Universitātes vīru kora “Dziedonis” izvēli radīt šo muzikāli – literāro “notikumu” –

        – Jānis Princis Seniors /lībiešu dzejnieks un kultūras darbinieks/ un Jānis Princis Juniors. Viņu 1845.gadā izdotā grāmata “Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” nebija tikai slavas dziesmas Dievam par brīnišķo izglābšanos, tas bija pirmais mēģinājums latviešu valodā apdzejot jūru un jūrmalnieku bīstamo darbu, ko autori rakstījuši, vadoties pēc savas pieredzes;

        – “Didriķa Taizeļa brīnišķigie piedzīvojumi” – Marģera Zariņa brīnišķīgais piedzīvojumu romāns un kora dziesmu cikls;

        – Sea Shanty jūrnieku dziesmas – angļu, skotu un īru tradicionālas jūrnieku darba dziesmas, kas sevišķu nozīmi ieguva 18. un 19.gadsimtā;

Kā arī k/f “Zvejnieka dēls”, Marģera Zariņa, Jāņa Mediņa, Raimonda Paula, Aleksandra Kublinska, Madara Kalniņa, kā arī citu tautu tradicionālās dziesmas par jūru un jūrniekiem.

Koncerts – izrāde veidots kā “piecas sadzīves ainas no jūrnieku dzīves” – 5 dažāda rakstura un noskaņu kompozīciju daļas,  kuru pamatā ir vīru korim aranžētas dziesmas. Klausītājiem tiek piedāvātas labi zināmas un mazāk pazīstamas melodijas jaunos mūsdienīgos, kā arī tradicionālos aranžējumos, piesaistot profesionālus instrumentālistus.

Dziesmu aranžējumu autors ir diriģents un šī koncerta idejas autors Einārs Verro.

Ar šo koncertu mēs centīsimies atjaunot mūsu senču slavu uz jūras, jo tas dos svētību ne tikai pašiem jūrniekiem, bet arī mūsu dzimtenei, Latvijai.

Koncertuzveduma ilgums – apm. 60 min.