Oskars Jeske

Mūziķis, diriģents
Oskars Jeske ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēknis, diriģēšanu apgūst pie profesora Sigvarda Kļavas. Iepriekš kordiriģēšanas mākslu apguvis Jāzepa Mediņa Mūzikas Vidusskolā.

Oskars Jeske ārpus skolas aktīvi darbojas Latvijas koru dzīvē un kā kormeistars un pedagogs strādā vairākos koros – Rīgas Juglas vidusskolā, kā arī vīru korī „Dziedonis”.

Oskars Jeske ar koriem ir piedalījies vairākos reģionālos, valsts un starptautiska mēroga koru pasākumos, konkursos un festivālos kā arī ir piedalījies kordiriģentu konkursos Rēzeknē un Daugavpilī.

Savā radošajā darbībā ir sadarbojies ar vairākām nevalstiskām organizācijām. Veidojis kora performanci sarunu festivālā „Lampa” sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.