Pirmā latvju vīru kora biedrība “Dziedonis” tiek dibināts 1924. 23. Janvārī, bet Rīgas vīru koris “Dziedonis” ieskandina kora gaitas 1924. Gada 27. Aprīlī, kad 23 dziedātāji izpildīja Alfreda Kalniņa “Kas tie tādi spēka vīri” diriģenta Jāņa Sieriņa vadībā.

Otrā Pasaules kara laikā kora darbība bija apsīkusi. Pateicoties Haraldam Mednim un ilggadējiem dziedātājiem 1947. Gadā tika atsākti mēģinājumi pirmo reizi pēc kara.

No 1950.-1953. gadam vīru koris “Dziedonis” bija apvienots ar LU vīru kori, bet 1953. Adā koris sadalījās divās daļās izveidojot vīru kori “Dziedonis” un vīru kori “Tēvzeme”.

1955. gada septembrī savu radošo sadarbību ar vīru kori “Dziedonis” uzsāka jauns diriģents vārdā Imants Kokars. 35 gadi kora vēsturē pavadīti Imanta Kokara zīmē ar kora māksliniecisko izaugsmi un spožiem sasniegumiem – uzvarām koru karos Latvijā un starptautiskajos konkursos.

No 1991-1992. gadam kora māksliniecisko darbu pārņēma Roberts Liepiņš un Vilmārs Vasulis.

No 1993-2003. gadam šajā periodā korī nomainās vēl 2 mākslinieciskie vadītāji Juris Vaivods un Tālis Veismanis.

2004. gadā atgriežas Roberts Liepiņš, kurš aktīvi darbojas līdz 2015. gada.

2015. gadā par māksliniecisko vadītāju kļūst Uldis Kokars, kurš ar savām radošajām spējam paceļ vīru kori “Dziedonis” jaunos augstumos.

Vīru kora "Dziedonis" CV

1924

Dibina pirmo latvju vīru koru biedrību “Dziedonis”

1926

Pirmā dalība VI latvju vispārējos Dziesmu svētkos

1944

20 gadu atceres koncerts ar Liepājas un Jelgavas “Dziedoņa” dalību

1947

Pirmais mēģinājums pēc Otrā pasaules kara

1948

Uzvara X Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1950

Uzvara XI Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1951

Sāk darboties LVU vīru kora sastāvā

1953

Kļūst par Poligrāfiķu Centrālā kluba vīru kori “Dziedonis”

1960

Uzvara XIII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1960

Piešķir Tautas kora goda nosaukumu

1965

Uzvara XIV Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1967

Piešķir Latvijas PSR Nopelniem bagātā kolektīva goda nosaukumu

1970

Uzvara XV Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1973

Uzvara XVI Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1977

Uzvara XVII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1977

Trīskārša uzvara Starptautiskajā koru konkursā Gorīcijā (Itālija)

1980

Uzvara XVIII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1984

60 gadu jubilejas koncerts P. Stučkas LVU aulā

1985

Uzvara XIX Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1990

Uzvara koru konkursā Lincā, Austrijā

1990

Uzvara XX Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

1991

Uzvara koru konkursā Arnheimā, Holandē

1992

Uzvara koru konkursā Klaipēdā, Lietuvā

1995

Kļūst par LU Fizikas un matemātikas fakultātes vīru kori “Dziedonis”

2014

90 gadu jubilejas koncerts LU aulā

2018

Uzvara XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku koru karos

Mākslinieciskie vadītāji

1924–1929 Jānis Sieriņš

1930–1935 Leonīds Vīgners

1937–1939 Sergejs Duks

1940–1952 Haralds Mednis

1953–1954 Edgars Tons

1955–1990 Imants Kokars

1991–1992 Vilmārs Vasulis, Roberts Liepiņš

1993–1998 Juris Vaivods

1999–2003 Tālis Veismanis

2004–2015 Roberts Liepiņš

2015 – pašlaik Uldis Kokars